NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

16 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 Vyšetření celkového zdravotního                    stavu | Zobrazovací vyšetření Mnoho rakovin ledvin je zjištěno náhodou při zobrazovacích vyšetřeních prováděných kvůli jiným zdravotním problémům. V jiných případech je vyšetření zahájeno, když má pacient příznaky odpovídající rakovině ledvin. Kapitola 2 popisuje vyšetření, která se doporučují při prvním podezření nebo zjištění rakoviny ledvin. Tato vyšetření se používají pro zjištění a potvrzení (diagnostiku) rakoviny ledvin a jako podpora plánu léčby. Tyto informace vám pomohou používat průvodce léčbou v kapitole 5. Mohou vám také pomoci zjistit, co můžete očekávat při vyšetření. Vyšetření celkového zdravotního stavu Zdravotní anamnéza Před léčbou rakoviny a po ní ošetřující lékař vyhodnotí vaši zdravotní anamnézu. Vaše zdravotní anamnéza zahrnuje jakékoli události týkající se zdraví a jakékoli léky, které užíváte. Ošetřující lékař se vás zeptá na příznaky a nemoci, které jste prodělali. Tyto informace mohou mít vliv na výběr léčby rakoviny, která je pro vás nejvhodnější. Může pomocí, když si doma vytvoříte seznam starých a nových léků a předložíte jej v ordinaci ošetřujícího lékaře. Rodinná anamnéza V rodině se mohou vyskytovat některá onemocnění. Ošetřující lékař se vás může zeptat na zdravotní anamnézu vašich pokrevních příbuzných. Je důležité vědět, kdo ve vaší rodině měl jaké choroby. Je také důležité znát věk, kdy se tato onemocnění projevila. Tyto informace se označují jako rodinná anamnéza. Rakovina ledvin se objevuje z neznámých příčin. Ale někteří lidé mají genetické predispozice, které zvyšují riziko rakoviny ledvin. Genetické predispozice přecházejí z rodičů na děti prostřednictvím genů. Příkladem může být onemocnění VHL ( v on H ippel- L indau) označované také jako von Hippel-Lindauův syndrom. Toto onemocnění je způsobeno abnormální změnou (mutací) genu VHL . U lidí trpících chorobou VHL je vyšší pravděpodobnost, že onemocní rakovinou ledvin než jiným druhem rakoviny. Lékařská prohlídka Lékaři obvykle provádějí lékařskou prohlídku a zohledňují přitom lékařskou anamnézu. Lékařská prohlídka je kontrola vašeho těla, za účelem nalezení známek onemocnění jako jsou infekce a oblasti s neobvyklým krvácením či hematomy. Při této prohlídce si ošetřující lékař může poslechnout vaše plíce, srdce a střeva. Ošetřující lékař také může prohmatat části vašeho těla, aby zjistil, zda mají orgány normální velikost, zda jsou měkké či tvrdé či způsobují bolest, když se jich dotkne. Ledviny jsou umístěny hluboko v břiše a při lékařské prohlídce je za normálních okolností nelze nahmatat. Ošetřující lékař však může nahmatat ledvinu, která je zvětšená nebo zasažená velkým nádorem. Zobrazovací vyšetření Zobrazovací vyšetření pořizují obrazy (snímky) vnitřku těla. Zobrazovací vyšetření se používají pro zjištění a potvrzení (diagnostiku) rakoviny ledvin. Také se používají pro vyhodnocení rozsahu rakoviny jako podpora plánu léčby. Podrobit se zobrazovacím vyšetřením je v mnoha případech jednoduché. Můžete být požádáni, abyste několik hodin před vyšetřením nejedli nebo nepili. 2 Vyšetření

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1