NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

30 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 4 Přehled léčby rakoviny Chirurgický zákrok Rakovina se dá léčit vícero způsoby. Hlavní druhy léčby jsou popsány na následujících stránkách. Tyto informace vám mohou pomoci používat průvodce léčbou v kapitole 5. Mohou vám také pomoci zjistit, co můžete očekávat během léčby. Ne každý člověk s rakovinou ledvin bude dostávat každý z druhů léčby uvedených v průvodci. Chirurgický zákrok Chirurgický zákrok je operace, při které se odstraňuje nebo opravuje část těla. Chirurgický zákrok se používá jako primární léčba u většiny druhů rakoviny ledvin. Primární léčba je hlavní léčba zaměřená na to, aby se tělo zbavilo rakoviny. Cílem chirurgického zákroku je tedy odstranit všechnu rakovinu z vašeho těla. Při tomto zákroku operatér odstraní všechny části ledviny s nádorem a případně přilehlé tkáně. Rakovina se dá léčit vícero chirurgickými zákroky. Typ a rozsah chirurgického zákroku bude záviset na mnoha faktorech. Těmito faktory jsou například velikost nádoru, umístění nádoru a míra rozšíření rakoviny. Hlavní typy chirurgického zákroku používané pro léčbu rakoviny ledvin jsou popsány dále v textu. Částečná nefrektomie Částečná nefrektomie je chirurgický zákrok, při kterém se odstraňuje pouze část ledviny s nádorem. Při tomto chirurgickém zákroku jsou zdravá část ledviny a přilehlé tkáně ponechány v těle. Také se označuje jako nervy šetřící ( nephron-sparing ) resekční operace nebo ledvinu šetřící ( kidney-sparing ) resekční operace, protože šetří ledvinu v co největší míře. Ledvina, i poté, co byla její část odstraněna, může stále pracovat a vykonávat svou funkci. Tedy přínosem částečné nefrektomie je, že zachová funkci ledviny. Chirurgický zákrok je ideální u pacientů, jejichž ledvina nefunguje správně, nebo u kterých hrozí riziko nesprávné funkce ledviny. Jedná se o pacienty, kteří mají pouze jednu ledvinu, omezenou funkci ledvin nebo nádory v obou ledvinách. Tento chirurgický zákrok se však používá i u jiných pacientů. Částečná nefrektomie se používá u raného stádia rakoviny ledvin, kdy je nádor malý a pouze na jedné ledvině. Tento chirurgický zákrok je preferovanou léčbou u velmi malých nádorů, jejichž šířka je menší než 4 cm. Může se také použít pro léčbu malých nádorů o šířce až 7 cm. U většiny malých nádorů může částečná nefrektomie odstranit celou rakovinu s velmi dobrými dlouhodobými výsledky. Klíčovou roli hrají dovednosti a zkušenosti chirurga. Částečná nefrektomie je složitý chirurgický zákrok. Technicky je obtížnější než chirurgický zákrok, při kterém se odstraňuje celá ledvina. Částečnou nefrektomii by měl provádět pouze chirurg specialista, který tyto druhy zákroků provádí často. Důležitý je také pečlivý výběr pacienta podle faktorů, jakými je například velikost a umístění nádoru. Tento chirurgický zákrok by měl být proveden pouze v případě, že lze bezpečně vyjmout celý nádor a přitom zanechat zdravou část ledviny nepoškozenou. Před tímto chirurgickým zákrokem budete požádáni, abyste po krátkou dobu nejedli, nepili a užívali určité léky. Jste-li kuřák, je důležité, abyste přestali kouřit. Tento chirurgický zákrok se provádí v celkové anestézii – kontrolované ztrátě bdělého stavu pomocí léků. Existuje vícero způsobů, jak provádět částečnou nefrektomii. Způsoby chirurgického zákroku, které lze použít, jsou popsány na straně 31. Rizika a vedlejší účinky částečné nefrektomie U jakéhokoliv druhu chirurgického zákroku existují určitá zdravotní rizika a vedlejší účinky. Vedlejší účinek je nezdravý nebo nepříjemný stav způsobený léčbou. Některé případné vedlejší účinky částečné

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1