NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

34 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 Cílená léčba Cílená léčba je léčba pomocí léků, která je zaměřena na specifický nebo jedinečný rys nádorových buněk. Tyto léky zastavují působení molekul, které pomáhají nádorovým buňkám růst. Cílená léčba se používá k léčbě rakoviny ledvin, která se rozšířila do jiných částí těla. Během posledních 10 let bylo zaregistrováno mnoho léků pro cílenou léčbu pokročilé rakoviny ledvin. Léky pro cílenou léčbu léčí rakovinu ledvin několika různými způsoby. Některé se zaměřují na blokování signálů, které vyvolávají tvorbu nových cév. Jiné blokují signály, které říkají nádorovým buňkám, aby rostly a produkovaly další nádorové buňky. Tyto léky mají často více než jeden cíl. Různé typy cílené léčby jsou pojmenovány podle toho, co je jejich cílem. Bevacizumab Bevacizumab je druhem cílené léčby, která se označuje jako inhibitor angiogeneze. Angiogeneze je růst nových cév. Stejně jako normální buňky i nádorové buňky potřebují ke svému růstu živiny a kyslík přenášené krví. Nádorové buňky rakoviny ledvin příliš neumí vytvářet nové cévy, které by vrůstaly do nádoru a „vyživovaly“ jej. Nádorové buňky uvolňují velká množství proteinu, který se označuje jako vaskulární endoteliální růstový faktor VEGF ( v ascular e ndothelial g rowth f actor). VEGF se váže na receptory na buňkách, které tvoří cévy. Při navázání je vyslán signál do buněk, aby vytvořily nové cévy uvnitř nádoru. Bevacizumab napadá VEGF a způsobuje, že se VEGF nenaváže na receptory na buňkách. VEGF tak nevysílá signály k tvorbě nových cév. Tím bevacizumab zpomaluje nebo zastavuje růst cév a nádor „vyhladoví“. Bevacizumab je kapalný lék, který se podává infúzí. Infúze je způsob pomalého podávání léku jehlou do žíly. Podání první dávky trvá přibližně 90 minut a podání každé další dávky trvá 30 minut. Může být podáván samostatně nebo s interferonem alfa, což je imunoterapeutický přípravek (popsaný na straně 37). Přestože se bevacizumab zaměřuje na cévy nádoru, může ovlivňovat i normální cévy. Tato skutečnost může mít za následek vedlejší účinky. Vedlejší účinek znamená nezdravý nebo nepříjemný fyzický či psychický stav způsobený léčbou. Některé vedlejší účinky mohou být velmi závažné, jiné mohou být nepříjemné, ale nikoli závažné. Mezi běžné vedlejší účinky přípravku bevacizumab patří vysoký krevní tlak, bolest hlavy, krvácení z nosu, rýma, změny chuti, vyrážka, suchá kůže a bolest        v zádech. Mezi závažné vedlejší účinky patří mrtvice, infarkt, poškození ledvin, proděravění střev a vnitřní krvácení. Sorafenib, sunitinib, pazopanib, axitinib, cabozantinib a lenvatinib Sorafenib, sunitinib, pazopanib, axitinib, cabozantinib a lenvatinib jsou druhy cílené léčby označované jako inhibitory tyrosinkinázy TKI ( t yrosine k inase i nhibitors). Tyrosinkinázy jsou proteiny v buňkách, které jsou důležité pro mnoho funkcí buňky. Patří sem vysílání signálů buňkám. Tyto signály se týkají růstu, přežití a smrti buněk. TKI váže tyrosinkinázy v buňkách a blokuje signály, které pomáhají rakovině ledvin růst a šířit se. Existuje mnoho různých druhů tyrosinkináz. Některé tyrosinkinázy vysílají signály, které nádorovým buňkám říkají, aby rostly a dělením vytvářely nové buňky. Některé tyrosinkinázy vysílají signály, které říkají novým cévám, aby rostly do nádoru. Každý TKI funguje trochu jinak. Některé TKI se zaměřují a blokují více než jeden druh tyrosinkinázy. Tyto TKI se označují jako multikinázové inhibitory. 4 Přehled léčby rakoviny Cílená léčba

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1