NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

38 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 4 Přehled léčby rakoviny Klinická hodnocení Klinická hodnocení Nová vyšetření a nové druhy léčby nejsou nabízeny veřejnosti ihned po objevení. Musejí být nejprve studovány. Nová použití vyšetření a druhů léčby musí být studována také. Klinické hodnocení je druh výzkumu, který studuje vyšetření nebo léčbu. Klinická hodnocení studují, jak bezpečné a užitečné vyšetření a léčba jsou. Když se zjistí, že jsou bezpečné a užitečné, mohou se stát budoucím standardem péče. Vyšetření a léčby uvedené v této knížce se díky klinickým hodnocením staly velmi používané a pomáhají pacientům. Vyšetření a druhy léčby procházejí sériemi klinických hodnocení, aby se zajistila jejich bezpečnost a účinnost. Bez klinických hodnocení nelze zjistit, zda jsou vyšetření nebo léčba bezpečné nebo účinné. Klinická hodnocení se provádějí sérií kroků, které se označují jako fáze. Dále jsou popsány čtyři fáze na příkladu nové farmakoterapie: † † Cílem klinických studií fáze I je nalézt optimální dávkování a způsob podávání nového léku s co nejmenším výskytem vedlejších účinků. Je-li zjištěno, že lék je bezpečný, postoupí do klinické studie fáze II. † † Klinické studie fáze II posuzují, zda lék zabírá na určitý druh rakoviny. Tyto studie se provádějí ve větších skupinách pacientů se stejným druhem rakoviny. † † Klinické studie fáze III porovnávají nový lék se standardní léčbou. Tyto klinické studie jsou randomizovány, což znamená, že jsou pacienti rozděleni do skupin náhodně. † † Klinické studie fáze IV zkouší nové léky schválené americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv FDA (U.S. F ood and D rug A dministration), aby se stanovily krátkodobé vedlejší účinky, dlouhodobé vedlejší účinky a bezpečnost. Těchto klinických studí se účastní mnoho pacientů s různými druhy rakoviny. Účast v klinickém hodnocení má výhody. Za prvé máte přístup k nejmodernější léčbě rakoviny. Za druhé dostanete nejlepší péči. Za třetí výsledky vaší léčby budou pečlivě sledovány. Za čtvrté můžete pomocí dalším pacientům s rakovinou. I klinická hodnocení mají rizika. Stejně jako jakékoli vyšetření nebo léčba mohou mít vedlejší účinky. Nová vyšetření či léčby také nemusejí fungovat lépe než aktuální druhy léčby. Další nevýhodou může být případně větší administrativa nebo více návštěv nemocnice. Pro účast v klinickém hodnocení musíte splnit podmínky klinického hodnocení. Pacienti zařazení do klinického hodnocení často mají podobný druh rakoviny a zdravotní stav. Tato skutečnost pomáhá zajistit, jestli určitá odpověď souvisí s léčbou či s rozdíly mezi pacienty. Pro účast v klinickém hodnocení si také musíte prostudovat a podepsat dokument, který se jmenuje formulář informovaného souhlasu. Tento formulář podrobně popisuje klinické hodnocení včetně jeho rizik a výhod. Zeptejte se svého léčebného týmu, zda existuje otevřené klinické hodnocení, do kterého byste mohli být zařazeni. Mohou existovat klinická hodnocení v místě, kde se léčíte, nebo v jiném zdravotnickém zařízení ve vašem okolí.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1