NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

41 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 4 Přehled léčby rakoviny Rekapitulace Plánování péče předem začíná otevřeným rozhovorem mezi vámi a ošetřujícími lékaři. Nemusíte znát přesné podrobnosti své prognózy. I obecná představa vám pomůže s plánováním. N azákladě těchto informací se můžete rozhodnout, v jakém okamžiku chcete léčbu ukončit, pokud vůbec. Můžete se také rozhodnout, jakou léčbu si přejete pro úlevu od příznaků, jako například radioterapii, chirurgický zákrok nebo léky. Další součástí plánu je hospicová péče. Hospicová péče nezahrnuje léčbu pro boj s rakovinou, ale zmírnění příznaků vyvolaných rakovinou. Hospicová péče může být zahájena proto, že už o další léčbu rakoviny nemáte zájem, nebo proto, že další léčba rakoviny již není k dispozici, nebo proto, že váš zdravotní stav další léčbu neumožňuje. Hospicová péče vám umožní mít nejlepší možnou kvalitu života. Péče je poskytována celý den každý den v týdnu. Můžete si zvolit hospicovou péči doma nebo v hospici. Jedna studie zjistila, že pacienti a pečovatelé měli lepší kvalitu života, když byla hospicová péče zahájena včas. Předem vyjádřený pokyn popisuje léčbu, kterou si přejete pro případ, že nebudete schopni svá přání sdělit sami. Můžete v něm uvést osobu, kterou pověřujete rozhodováním o své osobě. Jedná se o právní listinu, kterou lékaři musejí respektovat. Můžete vyjádřit svá přání týkající se připojení k přístrojům zachraňujícím život jako jsou hadičky pro podávání umělé výživy. Patří sem přání týkající se vaší léčby v případě, že vaše srdce nebo plíce přestanou pracovat. Pokud již máte předem vyjádřený pokyn, můžete jej aktualizovat, aby byl právně závazný. Rekapitulace † † Primární léčba je hlavní léčba, která se zaměřuje na to, aby se tělo zbavilo rakoviny. † † Chirurgický zákrok se často používá u rakoviny ledvin jako primární léčba. † † Částečná nefrektomie je chirurgický zákrok, při kterém se odstraňuje pouze část ledviny s nádorem. † † Při radikální nefrektomii se odstraňuje celá ledvina s nádorem a případně další sousední tkáň jako nadledvinka a lymfatické uzliny. † † Cílená léčba je léčba pomocí léků, která je zaměřena na specifický nebo jedinečný rys nádorových buněk. † † Imunoterapie označovaná jako cytokinová terapie pomáhá imunitnímu systému bojovat s nádorovými buňkami. † † Klinická hodnocení studují vyšetření nebo léčbu za účelem zjištění, zda jsou bezpečné a jak dobře fungují. † † Podpůrná péče je léčba, jejímž cílem je ulevit od příznaků rakoviny a vedlejších účinků léčby rakoviny. † † Můžete pomoci plánovat léčbu tím, že budete mluvit s ošetřujícím lékařem o své prognóze.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1