NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

50 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 5 Průvodce léčbou Stádium II a III rakoviny ledvin Zdravá část ledviny a přilehlé tkáně ponechány    v těle. Částečná nefrektomie může být možností jen u některých pacientů s rakovinou ledvin ve stádiu II nebo ve stádiu III. Následná vyšetření Po ukončení primární léčby se začnou provádět následná vyšetření. Následná vyšetření se používají pro sledování vašeho zdravotního stavu po léčbě. Lékaři používají následná vyšetření pro vyhledávání známek návratu rakoviny nebo jejího rozšíření (metastázu) po ukončení léčby. Návrat rakoviny po ukončení léčby se označuje jako relaps nebo recidiva. Následná vyšetření se používají také pro kontrolu, zda zbývající ledvina a další orgány fungují dobře. Mnohé z vyšetření používaných pro stanovení diagnózy a klasifikace stádia se během následných vyšetření opakují. Neexistuje jediný správný plán následných vyšetření pro všechny pacienty. Ošetřující lékař upraví plán následných vyšetření podle celé řady faktorů, které jsou typické pro vaši osobu a nádor. Mezi hlavní faktory patří druh léčby, kterou dostáváte, velikost a rozsah nádoru a váš celkový zdravotní stav. Možná budete potřebovat častější nebo méně častá vyšetření než někdo jiný. Načasování a doba trvání následných vyšetření by měly být založeny na riziku recidivy a na dalších faktorech, které jsou specifické pro váš případ. Následná vyšetření mohou trvat i déle než 5 let, pokud tak ošetřující lékař uzná za vhodné. Zdravotní anamnéza, kontroly a lékařské prohlídky poskytnou ošetřujícímu lékaři představu o vašem celkovém zdravotním stavu. Budete také pravidelně podstupovat vyšetření krve a zobrazovací vyšetření po dobu až 5 let od nefrektomie. Sledování stavu zbývající ledviny je velmi důležité. Špatná funkce ledviny může zvýšit riziko jiných zdravotních problémů. Abnormální výsledky biochemického vyšetření krve mohou být známkou poškození orgánů. Abnormální výsledky mohou být také známkou toho, že se rakovina vrátila nebo rozšířila do dalších částí vašeho těla. Zobrazovací vyšetření břicha se používají pro kontrolu známek lokální recidivy. Lokální recidiva znamená, že se rakovina vrací zpět do místa primárního nádoru nebo do jeho blízkosti. Výchozí snímky CT nebo MR břicha by měly být pořízeny do 3 až 6 měsíců od provedení chirurgického zákroku. Výchozí vyšetření je počátečním bodem, s nímž budou výsledky budoucích vyšetření srovnávány. Zobrazovací vyšetření břicha se doporučuje provádět pravidelně po dobu až 5 let. Po uplynutí 5 let mohou být prováděna další vyšetření podle potřeby. Zobrazovací vyšetření mohou být prováděna také pro kontrolu známek nebo příznaků v určité části břicha. Tato vyšetření se označují jako lokalizovaná ( site-specific ). Zobrazovací vyšetření hrudníku jsou důležitá, protože plíce jsou nejčastějším místem vzdálené recidivy. Rentgen nebo snímek CT vašeho hrudníku ukáže, zda se rakovina nerozšířila do plic. Výchozí snímky CT hrudníku se doporučuje pořídit do 3 až 6 měsíců od provedení chirurgického zákroku. Po výchozím vyšetření by měl být prováděn rentgen nebo pořizován snímek CT často po dobu několika let. Po uplynutí 5 let mohou být zobrazovací vyšetření prováděna podle potřeby v závislosti na riziku recidivy a dalších faktorech specifických pro váš případ. Stádium rakoviny a velikost nádoru jsou dva hlavní faktory, které mají vliv na riziko recidivy. Zobrazovací vyšetření pánve, hlavy, páteře a kostí se jako standardní následná vyšetření u všech pacientů nedoporučují. Tato vyšetření mohou být provedena podle potřeby, například pokud existují známky nebo příznaky šíření rakoviny. Snímky CT nebo MR hlavy mohou být provedeny, aby se zjistilo, zda se rakovina nerozšířila do mozku. Příznaky rakoviny v mozku zahrnují chronické bolesti hlavy, záchvaty, ztrátu rovnováhy a slabost na jedné straně těla. Máte-li bolesti v kostech nebo vysoké hladiny ALP v krvi, může být proveden sken kostí, aby se zjistilo, zda se rakovina nerozšířila do kostí.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1