NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

53 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 Pro nalezení nejlepších možností léčby nesvětlobuněčného karcinomu ledvin je zapotřebí další výzkum. Léčba v rámci klinického hodnocení je tedy preferovanou možností u pacientů        s nesvětlobuněčným karcinomem ledviny. U světlobuněčného karcinomu ledvin je kromě klinického hodnocení na výběr několik možností léčby. Většinou se jedná o cílenou léčbu. Sunitinib, pazopanib, axitinib a sorafenib jsou druhy cílené léčby označované jako TKI. Blokují signály                    v buňkách, které pomáhají rakovině ledvin růst a šířit se. Každý z těchto TKI funguje trochu jinak a mohou vyvolávat vedlejší účinky. Každý z těchto léků může být dobrou volbou z jiného důvodu. Pazopanib a sunitinib jsou v tomto stádiu onemocnění preferovanými možnostmi. Ošetřující lékař posoudí rizika a přínosy každého z těchto léků a zvolí možnost, která je pro vás nejlepší. Další možností je podávání přípravků bevacizumab a interferon alfa. Bevacizumab je druhem cílené léčby, která se označuje jako inhibitor angiogeneze. Interferon alfa je druhem cytokinové terapie (označované také jako imunoterapie). Interferon alfa funguje lépe proti rakovině ledvin, je-li podáván spolu s bevacizumabem. Každý z těchto léků však má vedlejší účinky a ty mohou být při podávání obou léků ještě závažnější. Temsirolimus je druhem cílené léčby, která se označuje jako mTOR inhibitor. Může být dobrou možností pro některé pacienty například pro pacienty se třemi a více rizikovými faktory se špatnou prognózou. Rizikový faktor se špatnou prognózou je stav, který zvyšuje riziko, že rakovina bude agresivní nebo bude progredovat rychle. Mezi rizikové faktory se špatnou prognózou patří problémy se zvládáním každodenních činností, metastázy ve dvou nebo více orgánech, příliš mnoho kalcia v krvi a zahájení léčby léky dříve než jeden rok po stanovení diagnózy. Vysoké dávky IL-2 jsou dalším druhem cytokinové terapie, která může být možností pro některé pacienty. V důsledku rizika závažných vedlejších účinků nejsou vysoké dávky IL-2 dobrou volbou pro každého. Doporučují se, pouze pokud je váš celkový zdravotní stav dobrý, vaše orgány dobře fungují a jste-li schopni dobře zvládat normální každodenní činnosti. U pacientů se světlobuněčným karcinomem ledviny, kteří mají sarkomatoidní nález, může být zvážena kombinace léků. Jedná se o chemoterapeutické léky, jako například gemcitabin a doxorubicin podávaný spolu s gemcitabinem nebo sunitinibem. U nesvětlobuněčného karcinomu ledvin je také na výběr několik možností léčby. Mnohé        z těchto možností jsou stejné jako ty, které jsou doporučovány u světlobuněčného karcinomu ledviny. Klinické hodnocení je preferovanou možností léčby u nesvětlobuněčného karcinomu ledvin. Další možností jsou kinázové inhibitory jako například sunitinib (preferovaný), axitinib, cabozantinib, pazopanib a sorafenib. Mohou být nabídnuty také bevacizumab, inhibitor angiogeneze, a nivolumab, monoklonální protilátka. Erlotinib, lenvatinib, everolimus a temsirolimus patří mezi další doporučované možnosti. Erlotinib je inhibitorem EGFR. Lenvatinib je kinázový inhibitor a podává se spolu s přípravkem everolimus. Everolimus a temsirolimus jsou mTOR inhibitory. mTOR inhibitory a inhibitory EGFR fungují poněkud odlišnými způsoby a blokují signály, které říkají nádorovým buňkám, aby rostly. Chemoterapeutické léky mohou být volbou u velmi vzácných typů nesvětlobuněčného karcinomu ledviny jako je karcinom ledviny ze sběrných kanálků a medulární karcinom. Kombinace chemoterapeutických léků může zahrnovat karboplatinu s gemcitabinem nebo paclitaxel nebo cisplatinu s gemcitabinem. 5 Průvodce léčbou Stádium IV a relaps rakoviny ledvin

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1