NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

54 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 5 Průvodce léčbou Stádium IV a relaps rakoviny ledvin U pacientů s nesvětlobuněčným a světlobuněčným karcinomem ledviny, kteří mají sarkomatoidní nález, může být zvážena kombinace léků. Jedná se o chemoterapeutické léky jako například gemcitabin a doxorubicin podávaný spolu s gemcitabinem nebo sunitinibem. Ošetřující lékař rozhodne, se kterou léčbou začne. Před vytvořením plánu léčby zváží okolnosti specifické pro váš případ. Mezi tyto okolnosti může patřit vaše reakce na jinou léčbu a chování rakoviny. Je užitečné klást otázky o možnostech léčby a případných vedlejších účincích. Podpůrná péče Podpůrná péče se doporučuje spolu s léčbou první linie všem pacientům. Podpůrná péče je léčba, jejímž cílem je ulevit od příznaků rakoviny nebo vedlejších účinků léčby rakoviny. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života a zmírnit obtíže, které případně máte. Podpůrná péče může zahrnovat radioterapii, chirurgický zákrok, léky nebo jiný druh léčby. Radioterapii lze použít pro úlevu od bolesti způsobené rakovinou, která se rozšířila do kostí nebo mozku. Léky, které posilují vaše kosti mohou pomoci zmírnit bolest a další problémy způsobené metastázami v kostech. Chirurgický zákrok spočívající v odstranění primárního nádoru může být použit pro zmírnění příznaků jako je bolest nebo krev v moči. Chirurgický zákrok spočívající v odstranění metastáz může také pomocí ulevit od příznaků. Na straně 39 najdete další informace o podpůrné péči. Průvodce 9 uvádí následná vyšetření, která se doporučují během a po ukončení léčby rakoviny ledvin pomocí léků. Tato vyšetření se také doporučují po nefrektomii a metastazektomii při rakovině ledvin ve stádiu IV. Následná vyšetření se používají pro sledování vašeho zdravotního stavu a kontrolu účinnosti léčby. Výsledek nebo zlepšení související s léčbou se označuje jako odpověď na léčbu. Lékaři používají následná vyšetření pro vyhledávání známek návratu rakoviny nebo jejího rozšíření (metastázu) po ukončení léčby. Návrat rakoviny po ukončení léčby se označuje jako relaps nebo recidiva. Následná vyšetření se také používají ke kontrole funkce ledvin a sledování vedlejších účinků léčby. Mnohé z vyšetření používaných pro stanovení diagnózy a klasifikace stádia se během následných vyšetření opakují. Neexistuje jediný správný plán následných vyšetření pro všechny pacienty. Ošetřující lékař upraví plán následných vyšetření podle celé řady faktorů, které jsou specifické pro váš případ. Mezi hlavní faktory patří váš celkový zdravotní stav, rozsah rakoviny a druh léku, který užíváte. Možná budete potřebovat častější nebo méně častá vyšetření než někdo jiný. Například pokud užíváte systémovou léčbu, můžete chodit na kontrolu k lékaři a podstupovat zobrazovací vyšetření každých 6 až 16 týdnů. To, jak často se vyšetření provádějí, se může v průběhu doby měnit. Může to být důsledkem změn v rychlosti růstu rakoviny, odpovědi na léčbu nebo jiných faktorů. Pravidelné kontroly zdravotní anamnézy, lékařské prohlídky a vyšetření krve poskytnou ošetřujícímu lékaři představu o vašem celkovém zdravotním stavu. Biochemické vyšetření krve také odhalí, zda vaše orgány, jmenovitě játra a ledviny, fungují dobře. Abnormální výsledky mohou být známkou, že organismus nefunguje správně. Abnormální výsledky mohou být způsobeny rakovinou, léčbou či jiným zdravotním problémem. Podle druhu podávaného léku mohou být určitá vyšetření krve zapotřebí častěji. Například vyšetření krve za účelem kontroly funkce jater může být zapotřebí častěji v případě, že užíváte pazopanib.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1