NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

66 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 Slovník Slovník aktivní dohled Časté a průběžné sledování, jehož cílem je sledovat růst rakoviny bez poskytování aktivní léčby. alergická reakce Příznaky způsobené tím, že se tělo snaží zbavit vetřelců. alergie Stav, při kterém imunitní systém vykazuje abnormální reakci na něco, co není pro většinu lidí škodlivé. alkalická fosfatáza (ALP, alkaline phosphatase ) Protein, který se nachází ve většině tkání lidského těla. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA, US Food and Drug Administration ) Federální vládní agentura, která reguluje léčiva a potraviny ve Spojených státech. angiogeneze Růst nových cév. bílá krvinka Druh krvinky, která pomáhá bojovat proti infekcím v těle. biochemické vyšetření krve Vyšetření, které měří množství chemických látek v krvi za účelem nalezení známek nemoci nebo poškození orgánů. biopsie Vyjmutí malého množství tkáně z těla za účelem vyšetření na onemocnění. břicho Krajina břišní mezi hrudníkem a pánví. celková anestezie Řízená ztráta bdělého stavu pomocí léků. céva Trubice, kterou je vedena krev v těle. cílená léčba Léčba pomocí léků, která je zaměřena na specifický nebo jedinečný rys nádorových buněk. cytokinová terapie Léčba pomocí léků, kterými jsou cytokiny – proteiny uměle vytvořené v laboratoři, které posilují či aktivují imunitní systém pro boj s rakovinou. cytokiny Proteiny, které přirozeně vznikají v těle nebo které lze vytvořit uměle a které posilují či aktivují imunitní systém. cytoreduktivní nefrektomie Chirurgický zákrok spočívající v odejmutí celé ledviny s nádorem, když se rakovina rozšířila do mnoha vzdálených míst a nelze ji odstranit. částečná nefrektomie Chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna malá část ledviny zasažená nádorem. červená krvinka Druh krvinky, která přenáší kyslík z plic do zbytku těla. diagnóza Proces stanovení či potvrzení onemocnění. dutá žíla Hlavní, velká žíla, která odvádí krev zpět do srdce. fraktura Trhlina nebo zlomenina kosti. funkce jater Popis toho, jak dobře játra fungují. funkce ledvin Popis toho, jak dobře ledviny fungují. geny Soubor kódovaných instrukcí v buňkách pro tvorbu nových buněk a řízení chování buněk. Gerotova fascie Vnější vrstva vláknité tkáně, která obklopuje ledvinu. hormon Chemické látky v těle, které aktivují buňky nebo orgány. chirurg Lékař, který je odborníkem na operace, při kterých se odstraňují či spravují části těla. chirurgický zákrok Operace, při které se odstraňuje nebo spravuje část těla. chromofóbní karcinom ledviny Třetí nejběžnější podtyp karcinomu ledvinových buněk (RCC, renal cell carcinoma ), jehož název je odvozen podle toho, jak nádorové buňky vypadají pod mikroskopem. imunitní systém Přirozená obrana těla proti infekci a onemocnění.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1