NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

67 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 Slovník imunoterapie Léčba, která aktivuje či posiluje přirozenou obranyschopnost proti onemocnění (imunitní systém) pro boj s rakovinou. infúze Způsob pomalého podávání léku jehlou do žíly. inhibitor angiogeneze Lék, který blokuje růst nových cév zásobujících nádorové buňky. inhibitor EGFR Lék, který blokuje účinek receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR), proteinu na vnějším povrchu buňky, který vysílá signály buňce, aby rostla. inhibitor tyrosinkinázy (TKI, tyrosine kinase inhibitor ) Lék, který blokuje působení tyrosinkináz – proteinů v buňkách, které vysílají signály pro růst, dělení a přežití buněk. játra Orgán, který odstraňuje odpadní látky z krve a produkuje tekutinu, která pomáhá trávit potravu. karcinom Rakovina, která začíná v buňkách, které tvoří výstelky orgánů a struktur v těle. karcinom ledvinových buněk (RCC, renal cell carcinoma ) Nejběžnější typ rakoviny ledvin. Začíná v buňkách, které lemují ledvinové kanálky – malinké kanálky, které filtrují krev a vytvářejí moč. karcinom ledviny ze sběrných kanálků Čtvrtý nejběžnější podtyp karcinomu ledvinových buněk (RCC), jehož název je odvozen podle toho, jak nádorové buňky vypadají pod mikroskopem. karcinom z přechodných buněk (TCC, transitional cell carcinoma ) Rakovina, která vzniká v buňkách lemujících ledvinovou pánvičku – prostřední část ledviny, kde se shromažďuje moč předtím, než opouští ledvinu dlouhou tenkou trubicí, která se nazývá močovod. TCC také vzniká v močové trubici a v močovém měchýři. klasifikace stádia Proces hodnocení a popisování rakoviny v těle. klasifikace stádia rakoviny Proces hodnocení a popisování rakoviny v těle. klinické hodnocení Výzkum týkající se vyšetření nebo léčby za účelem posouzení její bezpečnosti nebo účinnosti. kompletní krevní obraz (CBC, complete blood count ) Vyšetření počtu krevních buněk. kontrastní látka Barvivo přidané do těla za účelem vytvoření ostřejších snímků při zobrazovacích vyšetřeních. kostní metastázy Rakovina, která se rozšířila z prvního (primárního) nádoru do kosti. kostní sken Zobrazovací vyšetření, které využívá radioaktivní materiály pro kontrolu rakoviny nebo poškození kostí. kreatinin Odpadní produkt ze svalů, který je ledvinami odfiltrováván z krve do moči. laparoskopický zákrok Zákrok, při kterém se používají malé nástroje a laparoskop – tenká trubička se světlem a kamerou na konci – a zavádějí se do krajiny břišní pomocí malých řezů. léčba první linie První lék nebo soubor léků podávaných při léčbě rakoviny. ledvinová pánvička Místo uprostřed ledvin, kde se shromažďuje moč předtím, než opustí ledviny dlouhými tenkými trubicemi, které se označují jako močovody. ledvinová tepna Céva, která vede krev do ledviny. ledvinová žíla Céva, která odvádí čistou krev z ledviny. ledvinové kanálky Drobné kanálky v ledvinách, které filtrují krev a vytvářejí moč z odpadních látek a nadbytečné vody odfiltrované z krve. ledviny Párový orgán, který filtruje krev a odstraňuje odpadní látky z těla pomocí moči. lékařská prohlídka Kontrola těla provedená odborníkem za účelem nalezení onemocnění. lokální anestézie Řízená ztráta citlivosti na malé ploše těla působením léků. lokální recidiva Rakovina, která se vrátila po léčbě a byla nalezena v místě výskytu prvního (primárního) nádoru nebo blízko tohoto místa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1