NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

69 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 panel biochemických vyšetření krve Soubor vyšetření, které měří množství různých chemických látek ve vzorku krve. pánev Část těla mezi kyčelními klouby. papilární karcinom ledviny Druhý nejběžnější podtyp karcinomu ledvinových buněk (RCC), jehož název je odvozen podle toho, jak nádorové buňky vypadají pod mikroskopem. páteř Kosti, svaly a další tkáně, které sahají od spodní části lebky až ke kostrči. patolog Lékař, který je odborníkem na vyšetřování buněk a tkání za účelem zjištění onemocnění. plán léčby Písemný postup pro léčbu rakoviny a období po skončení léčby. plíce Jeden z párových orgánů v hrudníku, tvořený dýchacími cestami a plicními sklípky, který dodává tělu kyslík. podpůrná péče Léčba určená pro úlevu od příznaků onemocnění. Označuje se také jako paliativní péče. podtyp Rakovina je rozdělena do menších skupin, podtypů, podle toho, jak nádorové buňky vypadají pod mikroskopem. pokročilé nádorové onemocnění ledvin Rakovina, která se rozšířila do jiných částí těla vzdálených od místa prvního výskytu rakoviny. primární léčba Hlavní léčba zaměřená na to, aby se tělo zbavilo rakoviny. primární nádor První uskupení nádorových buněk v těle. prognóza Pravděpodobný či očekávaný průběh a výsledek onemocnění. příznak Nový či změněný zdravotní problém, který člověk má a který může ukazovat na určité onemocnění nebo zdravotní stav. radiační onkolog Lékař, který je odborníkem na léčbu rakoviny pomocí ozařování. radikální nefrektomie Chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna celá ledvina postižená nádorem, tuková tkáň kolem ledviny a případně související nadledvinka a přilehlé lymfatické uzliny. radioaktivní indikátor Látka, která uvolňuje malá množství energie (záření) a která je zavedena do těla za účelem zlepšení kvality snímků. radiolog Lékař, který je odborníkem v oboru interpretace zobrazovacích vyšetření – vyšetření, jejichž výstupem jsou snímky vnitřku těla. radioterapie Použití záření s vysokou energií ke zničení nádorových buněk. receptor Protein uvnitř nebo na povrchu buněk, na který se mohou navazovat látky a ovlivňovat tak buňku. receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR, epidermal growth factor receptor ) Protein na vnějším povrchu buňky, který vysílá signály buňce, aby rostla. recidiva Návrat rakoviny po léčbě. Označuje se také jako relaps. relaps Návrat rakoviny po léčbě. Označuje se také jako recidiva. rentgen Využívá malé množství záření k pořizování snímků vnitřku těla. rizikový faktor se špatnou prognózou Něco, co zvyšuje pravděpodobnost (riziko), že rakovina bude agresivní a bude růst (progredovat) rychle. rozbor moči Vyšetření, které analyzuje obsah moči pomocí mikroskopu a chemických testů. rychlost růstu Měřítko, které říká, jak moc rakovina roste během stanovené doby. sarkom ledviny Rakovina, která vznikne v cévách nebo pojivové tkání ledvin. snímek magnetické rezonance (MR) Vyšetření, které využívá rádiové vlny a silné magnety k pořizování snímků vnitřku těla. Slovník

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1