NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

70 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 Slovník snímek počítačové tomografie (CT, computed tomography ) Vyšetření, které využívá rentgenové záření z mnoha úhlů pro vytvoření obrazu vnitřku těla. stádium rakoviny Hodnocení růstu a šíření rakoviny v těle. stereotaktická radiochirurgie Druh radioterapie, v rámci které se podávají vysoké dávky záření do malého specifikovaného objemu tkáně. střevo Orgán, kterým prochází snědená potrava poté, co opustí žaludek. světlobuněčný karcinom ledviny Nejběžnější podtyp karcinomu ledvinových buněk (RCC), jehož název je odvozen podle toho, jak nádorové buňky vypadají pod mikroskopem. syndrom ruka-noha Zarudnutí, bolest, otoky nebo puchýře na dlaních rukou či ploskách chodidel. tepelná ablace Léčba, která ničí nádory pomocí extrémního tepla nebo extrémního chladu. tyrosinkináza Druh proteinu v buňkách, který je důležitý pro mnoho funkcí buňky jako je například vysílání signálů pro růst a přežití buněk. ultrazvuk Vyšetření, které využívá zvukové vlny k pořizování snímků vnitřku těla. urolog Lékař, který je odborníkem na léčení onemocnění močového ústrojí u mužů a žen a pohlavních orgánů u mužů. vápník Minerál potřebný pro zdravé zuby, kosti a jiné tkáně těla. vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF, vascular endothelial growth factor ) Protein, který se váže na buňky tvořící cévy. vedlejší účinek Nezdravý nebo nepříjemný stav způsobený léčbou. výchozí stav Počáteční bod, s nímž budou srovnávány výsledky budoucích vyšetření. výchozí vyšetření Výsledky prvních vyšetření, s nimiž budou srovnávány výsledky budoucích vyšetření. vyšetření funkce jater Vyšetření krve, které měří chemické látky vytvářené nebo zpracovávané játry, za účelem kontroly toho, jak dobře játra fungují. vzdálená recidiva Rakovina, která se vrátila po léčbě a byla nalezena v části těla, která je vzdálena od místa výskytu prvního (primárního) nádoru. Wilmsův tumor Je vzácný typ rakoviny, která vzniká v ledvinách a vyskytuje se téměř výhradně u malých dětí. zdravotní anamnéza Všechny události týkající se zdraví a doposud užívané léky. zevní radioterapie (EBRT, external beam radiation therapy ) Radioterapie (využití záření o vysoké energii ke zničení nádorových buněk) prováděná přístrojem umístěným vně těla. zobrazovací vyšetření Vyšetření, která pořizují obrazy (snímky) vnitřku těla. žíla Céva, která odvádí krev zpět do srdce ze všech částí těla.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1