NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

73 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 Poznámky k získávání finančních prostředků ze státních zdrojů Poznámky k získávání finančních prostředků ze státních zdrojů FLORIDA: KOPII ÚŘEDNÍ REGISTRACE A FINANČNÍCH INFORMACÍ NADACE NCCN LZE ZÍSKAT OD ODBORU SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM NA BEZPLATNÉ VNITROSTÁTNÍ LINCE 1-800-HELP-FLA. REGISTRACE NEZNAMENÁ SOUHLAS, SCHVÁLENÍ ANI DOPORUČENÍ STÁTU. REGISTRACE VE STÁTĚ FLORIDA Č. CH33263. GEORGIA: Následující informace budou zaslány na požádání: (A) úplný a pravdivý popis programů Nadace NCCN Foundation; a (B) účetní uzávěrka nebo souhrn, který bude konzistentní s finanční uzávěrkou, jejíž předložení požaduje státní tajemník ( Secretary of State ) podle předpisu 43-17-5. KANSAS: Roční účetní uzávěrka NCCN Foundation, 275 Commerce Drive, Suite 300, Fort Washington, PA 19034, 215-690-0300, státní registrace č. 445-497-1 je archivována státním tajemníkem. MARYLAND: Kopie účetní uzávěrky nadace NCCN Foundation je k dispozici na základě telefonického požadavku adresovaného NCCN Foundation na čísle 215-690-0300 nebo písemně na adrese 275 Commerce Drive, Suite 300, Fort Washington, PA 19034. Náklady na poštovného a pořízení kopií dokladů a informací archivovaných podle zákona o charitativních organizacích státu Maryland lze získat na adrese Secretary of State, Charitable Division, State House, Annapolis, MD 21401, 1-410-974-5534. MICHIGAN: Číslo registrace MICS 45298. MISSISSIPPI: Potvrzení o úřední registraci a finanční informace nadace NCCN Foundation lze získat v kanceláři státního tajemníka státu Mississippi na lince 888-236-6167. Registrace státním tajemníkem neznamená souhlas státního tajemníka. NEW JERSEY: INFORMACE ARCHIVOVANÉ NEJVYŠŠÍM STÁTNÍM ZÁSTUPCEM TÝKAJÍCÍ SE TÉTO NALÉHAVÉ PROSBY O PŘÍSPĚVEK NA CHARITATIVNÍ ÚČELY A PROCENTO PŘÍSPĚVKŮ, KTERÉ CHARITA ZÍSKALA BĚHEM POSLEDNÍHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ A KTERÉ BYLY VĚNOVÁNY NA CHARITATIVNÍ ÚČELY, LZE ZÍSKAT V KANCELÁŘI NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE STÁTU NEW JERSEY NA LINCE (973) 504-6215 A TYTO INFORMACE JSOU K DISPOZICI NA INTERNETU NA ADRESE: www.njconsumeraffairs.gov/ocp.htm#charity. REGISTRACE U NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE NEZNAMENÁ SOUHLAS. NEW YORK: Kopii poslední účetní uzávěrky lze získat na adrese NCCN Foundation, 275 Commerce Drive, Suite 300, Fort Washington, PA 19034 nebo na adrese Charities Bureau, Department of Law. 120 Broadway, New York, NY 10271. SEVERNÍ KAROLÍNA: FINANČNÍ INFORMACE O TÉTO ORGANIZACI A KOPII JEJÍ LICENCE LZE ZÍSKAT OD ODBORU STATE SOLICITATION LICENSING BRANCH NA LINCE 888-830-4989 (ve státě Severní Karolína) nebo (919) 807-2214 (mimo stát Severní Karolína). TATO LICENCE NENÍ VYJÁDŘENÍM SOUHLASU STÁTU. PENNSYLVANIA: Potvrzení o úřední registraci a finanční informace nadace NCCN Foundation lze získat v kanceláři státního tajemníka státu Pennsylvania na bezplatné lince ve státě Pennsylvania 800-732-0999. Registrace neznamená souhlas. VIRGINIE: Účetní uzávěrku za poslední účetní období lze získat na základě požadavku adresovaného State Division of Consumer Affairs, P.O. Box 1163, Richmond, VA 23218; 1-804-786-1343. WASHINGTON: Naše charitativní organizace je registrována u státního tajemníka a informace týkající se finančních záležitostí jsou k dispozici u státního tajemníka, na bezplatné lince pro rezidenty státu Washington 800-332-4483. ZÁPADNÍ VIRGINIE: Rezidenti státu Západní Virginie mohou získat souhrn dokladů o registraci a finančních záležitostech na adrese: Secretary of State, State Capitol, Charleston, WV 25305. Registrace neznamená souhlas. V souvislosti s odpočtem z daní se obraťte na IRS nebo svého daňového poradce. REGISTRACE ČI UDĚLENÍ LICENCE STÁTNÍM ÚŘADEM NENÍ ANI NEZNAMENÁ SOUHLAS, SCHVÁLENÍ ČI DOPORUČENÍ STÁTU. Chráníme vaše soukromí a způsob, jakým s vámi komunikujeme i jakým používáme a sdílíme informace. Kopii zásad organizace NCCN týkajících se ochrany osobních údajů lze získat na čísle +1 215.690.0300 nebo na naší webové stránce www.nccn.org .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1