NCCN Guidelines for Patients® | Kidney Cancer - Czech Translation

6 NCCN Guidelines for Patients ® : rakovina ledvin, verze 1.2017 Jak používat tuto knížku Kdo by měl číst tuto knížku? Tato knížka je o léčbě karcinomu ledvinových buněk, který je nejběžnějším typem rakoviny ledvin u dospělých. Není zaměřena na karcinom z přechodných buněk, Wilmsův tumor ani na sarkom ledviny. Tato knížka je určena lidem, kteří trpí rakovinou ledvin, a těm, kteří jim poskytují podporu, jako jsou pečovatelé, rodina a přátelé. Jsou kapitoly v této knížce nějak uspořádány? První kapitoly vysvětlují pojmy, o kterých pojednávají následující kapitoly. Může být užitečné začít     s kapitolou 1 . Vysvětluje, co je rakovina ledvin a jak se rakovina ledvin diagnostikuje. Kapitola 2 se věnuje vyšetřením a další péči, která je potřebná před zahájením léčby. Vyšetření, která pomáhají lékařům naplánovat léčbu, jsou popsána v kapitole 3 . Tato kapitola pojednává o stádiích rakoviny ledvin. Plán vaší léčby bude zčásti založen na stádiu rakoviny. Přehled druhů léčby dostupných pro rakovinu ledvin je uveden v kapitole 4 . Informovanost o léčbě vám pomůže pochopit vaše možnosti. Možnosti léčby jsou uvedeny v kapitole 5 . Poslední kapitola 6 uvádí otázky pro ošetřující lékaře a přehled on-line zdrojů informací, které by vás mohly zajímat. Obsahuje tato knížka všechny možnosti? Tato knížka obsahuje informace pro mnoho situací. Obraťte se na svůj léčebný tým. Jeho členové vám mohou poradit, které informace jsou pro vás relevantní. Také vám mohou poskytnout další informace. V průběhu čtení této knížky možná přijdete na to, že je užitečné dělat si seznam otázek, které chcete položit ošetřujícím lékařům. Doporučení v této knížce jsou založena na vědeckých poznatcích a zkušenostech odborníků z NCCN. Tato doporučení však nemusí platit ve vaší situaci. Vaši lékaři mohou navrhnout další vyšetření a léčbu podle vašeho zdravotního stavu a jiných okolností. Dostanete-li jiná doporučení, nebojte se zeptat členů svého léčebného týmu. Pomoc! Co ta slova znamenají? V této knížce je uvedeno mnoho lékařských výrazů. Jedná se o slova, která pravděpodobně uslyšíte od členů svého léčebného týmu. Většinu z těchto slov možná uslyšíte poprvé a možná se budete muset ledacos naučit. Nenechte se jimi při čtení této knížky odradit. Pokračujte ve čtení a ověřujte si informace. Nebojte se požádat členy svého léčebného týmu, aby vám vysvětlili slovo nebo slovní spojení, kterému nerozumíte. Slova, která možná neznáte, jsou uvedena v textu nebo ve Slovníku . Také zkratky jsou vysvětleny při prvním použití a dále ve Slovníku pojmů . Příkladem je RCC, což znamená r enal c ell c arcinoma – karcinom ledvinových buněk.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3MTE1